logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

 

Informatie en inlichtingen

Procedure

De voorzitter beantwoordt ieder verzoek om inlichtingen of om een zienswijze dat gericht is aan de toezichtcommissie. Het antwoord wordt gegeven op basis van de inlichtingen en de gegevens waarover het secretariaat voor de behandeling van het verzoek beschikt, onverminderd de bevoegdheid van de toezichtcommissie om daarover als collegiaal orgaan een uitspraak te doen. De verzoeker wordt daarvan in het antwoord op de hoogte gebracht.

De voorzitter kan op elk moment de behandeling op zijn niveau afbreken en het dossier formeel op de zitting brengen. Hij brengt de verzoeker daarvan op de hoogte. Als het antwoord wordt gegeven na een beraadslaging van de toezichtcommissie op de zitting, wordt dat uitdrukkelijk vermeld.

Praktische informatie

Verzoeken tot informatie en inlichtingen worden schriftelijk ingediend bij de Vlaamse Toezichtcommissie, Havenlaan 88, 1000 Brussel of elektronisch naar toezichtcommissie@vlaanderen.be.