logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

 

**In werking treden AVG-decreet 25 mei 2018**

De wijziging van het e-govdecreet door het AVG-decreet maakt dat de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer in een aangepaste samenstelling en aangepaste functionaliteit blijft werken tot de samenstelling van de nieuwe Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens is bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.


Organisatie

De toezichtcommissie

De Vlaamse toezichtcommissie zit momenteel in een overgangsfase.

Meer info hierover kan u lezen in het gewijzigde e-govdecreet.

Secretariaat

De Vlaamse Toezichtcommissie beschikt over een secretariaat waarvan het personeel ter beschikking wordt gesteld door de diensten van de Vlaamse overheid die bevoegd zijn voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. De voorzitter van de toezichtcommissie duidt de personeelsleden van de toezichtcommissie aan. De personeelsleden van de toezichtcommissie staan onder de leiding en het gezag van de voorzitter van de toezichtcommissie.