logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

Machtigingen 2010

beraadslagingen 2018 - beraadslagingen 2017 - beraadslagingen 2016 - beraadslagingen 2015 - beraadslagingen 2014 - beraadslagingen 2013 - beraadslagingen 2012 - beraadslagingen 2011

  • Beraadslaging VTC nr. 05/2010 van 22 december 2010 betreffende machtigingsaanvraag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie voor de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
  • Beraadslaging VTC nr. 04/2010 van 17 november 2010 betreffende machtigingsaanvraag van de gemeente Nazareth tot het verkrijgen van persoonsgegevens van landbouwers vanuit het Vlaams Agentschap Landbouw en Visserij naar aanleiding van een belastingheffing.
  • Beraadslaging VTC nr. 03/2010 van 17 november 2010 betreffende machtigingsaanvraag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) tot het verkrijgen van persoonsgegevens van het Vlaams Agentschap Landbouw en Visserij.
  • Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010 betreffende machtigingsaanvraag van de VREG voor de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en van de netbeheerders (Eandis en Infrax).
  • Beraadslaging VTC nr. 01/2010 van 17 februari 2010 betreffende machtigingsaanvraag van de stad Antwerpen voor de verwerking van persoonsgegevens, afkomstig van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.