logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

Machtigingen 2011

beraadslagingen 2018 - beraadslagingen 2017 - beraadslagingen 2016 - beraadslagingen 2015 - beraadslagingen 2014 - beraadslagingen 2013 - beraadslagingen 2012 - beraadslagingen 2010

 • Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) aan het agentschap Wonen Vlaanderen en omgekeerd.
 • Beraadslaging VTC nr. 36/2011 van 16 november 2011 betreffende aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 33/2011 van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning, cel Fotogrammetrie-Topografie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 • Beraadslaging VTC nr. 35/2011 van 16 november 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Departement Landbouw en Visserij om identificatiegegevens van landbouwers te verkrijgen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij in het kader van een gebruikersonderzoek naar communicatiekanalen.
 • Beraadslaging VTC nr. 34/2011 van 16 november 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap Inspectie RWO.
 • Beraadslaging VTC nr. 33/2011 van 14 september 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de afdeling Expertise Beton en Staal, de afdeling Maritieme Toegang en de afdeling Algemene Technische Ondersteuning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 • Beraadslaging VTC nr. 32/2011 van 14 september 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van Aquafin nv.
 • Beraadslaging VTC nr. 31/2011 van 14 september 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van Eandis cvba.
 • Beraadslaging VTC nr. 30/2011 van 14 september 2011 betreffende aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 10/2011 van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Provinciale en Intercommunale drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA) naar externe opdrachtnemers.
 • Beraadslaging VTC nr. 29/2011 van 14 september 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening.
 • Beraadslaging VTC nr. 28/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
 • Beraadslaging VTC nr. 27/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.
 • Beraadslaging VTC nr. 26/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO).
 • Beraadslaging VTC nr. 25/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door het departement Onderwijs & Vorming (departement OV) en het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs & Vorming (AKOV) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van het luik onderwijsniveau van de Census 2011 voor nationale doeleinden.
 • Beraadslaging VTC nr. 24/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door het departement Onderwijs & Vorming (departement OV) en het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs & Vorming (AKOV) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van het luik onderwijsniveau van de Census 2011 voor Eurostat.
 • Beraadslaging VTC nr. 23/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan het Departement Landbouw en Visserij.
 • Beraadslaging VTC nr. 22/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afdeling Ecologisch Toezicht, afdeling Rapportering Water en afdeling Lucht, Milieu en Communicatie.
 • Beraadslaging VTC nr. 21/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn (De Lijn).
 • Beraadslaging VTC nr. 20/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).
 • Beraadslaging VTC nr. 18/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van de uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid.
 • Beraadslaging VTC nr. 17/2011 van 22 juni 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van Infrax cvba.
 • Beraadslaging VTC nr. 16/2011 van 22 juni 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2011 van 22 juni 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het ter beschikking van de mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan het AGIV zelf en de steden en gemeenten en de deelnemers aan GDI-Vlaanderen voor een aantal taken in het kader van de uitvoering van het CRABdecreet.
 • Beraadslaging VTC nr. 14/2011 van 18 mei 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW).
 • Beraadslaging VTC nr. 13/2011 van 18 mei 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
 • Beraadslaging VTC nr. 12/2011 van 18 mei 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
 • Beraadslaging VTC nr. 11/2011 van 18 mei 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2011 van 18 mei 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Provinciale en Intercommunale drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA).
 • Beraadslaging VTC nr. 09/2011 van 20 april 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de het Agentschap Wegen en Verkeer.
 • Beraadslaging VTC nr. 08/2011 van 20 april 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tot het verkrijgen van persoonsgegevens van landbouwers vanuit het Vlaams Agentschap Landbouw en Visserij naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen.
 • Beraadslaging VTC nr. 07/2011 van 16 maart 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor de mededeling van woninggegevens aan de stad Gent.
 • Beraadslaging VTC nr. 06/2011 van 16 maart 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos tot het verkrijgen van persoonsgegevens van landbouwers vanuit het Vlaams Agentschap Landbouw en Visserij naar aanleiding van onteigeningen in het kader van het project groenpool Parkbos Gent.
 • Beraadslaging VTC nr. 05/2011 van 23 februari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) om gegevens te mogen ontvangen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED), gewijzigd bij beraadslaging nr. 18/2014 van 9 juli 2014 voor het gebruik van gegevens uit de LED door AgODi voor een aantal bijkomende doeleinden.
 • Beraadslaging VTC nr. 04/2011 van 23 februari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) als beheerder van de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED).
 • Beraadslaging VTC nr. 03/2011 van 26 januari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen in het kader van het programma Innovatief Aanbesteden.
 • Beraadslaging VTC nr. 02/2011 van 26 januari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap Wonen Vlaanderen.
 • Beraadslaging VTC nr. 01/2011 van 26 januari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de gerechtigde deelnemers van GDI-Vlaanderen (Geografische Data Infrastructuur Vlaanderen) in het kader van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand.