logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

Machtigingen 2013

beraadslagingen 2018 - beraadslagingen 2017 - beraadslagingen 2016 - beraadslagingen 2015 - beraadslagingen 2014 - beraadslagingen 2012 - beraadslagingen 2011 - beraadslagingen 2010

 • Beraadslaging VTC nr. 48/2013 van 11 december 2013 betreffende aanvraag tot verlenging van de machtiging VTC/28/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de provinciale steunpunten sociale planning.
 • Beraadslaging VTC nr. 47/2013 van 11 december 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de KU Leuven en het Centrum voor Longitudinaal en Levenslooponderzoek (CELLO) van de Universiteit Antwerpen voor het verwezenlijken van een onderzoek over de toekomstige pensioenbescherming van autochtonen en diverse generaties migranten in België.
 • Beraadslaging VTC nr. 46/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het agentschap Natuur en Bos (ANB) in het kader van vergoedingen van wildschade.
 • Beraadslaging VTC nr. 45/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat) sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een analyse van de in- en uitstroom binnen de sociale huisvesting.
 • Beraadslaging VTC nr. 44/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de provincie Limburg voor de opmaak van de landbouw- en plattelandskaart van de provincie Limburg.
 • Beraadslaging VTC nr. 43/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de stad Gent voor het opstellen van een omgevingsanalyse.
 • Beraadslaging VTC nr. 42/2013 van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van doelgroepwerknemers van maatwerkbedrijven en -afdelingen door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) voor de uitbetaling van het werkondersteuningspakket (WOP).
 • Beraadslaging VTC nr. 41/2013 van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag aanvraag tot wijziging en uitbreiding van de machtiging 05/2013 van 13 februari 2013 voor de mededeling van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse overheid aan de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) in het kader van haar auditopdrachten – aanvraag tot wijziging van de benaming IAVA in Audit Vlaanderen en tot uitbreiding van het toepassingsgebied voor de mededeling van persoonsgegevens door de lokale besturen in het kader van haar externe auditopdrachten.
 • Beraadslaging VTC nr 40/2013 van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan Selor.
 • Beraadslaging VTC nr. 39/2013 van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tot het verkrijgen van persoonsgegevens van tuinbouwers van niet-eetbare tuinbouwproducten vanuit het Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen in het promotiefonds ‘niet-eetbare tuinbouwproducten’.
 • Beraadslaging VTC nr 38/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in het kader van een onderzoek naar huisvestingssystemen van leghennen.
 • Beraadslaging VTC nr. 37/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot uitbreiding voor wat betreft het taalniveau van de machtiging VTC/15/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens OCMW-cliënt zijn en van het personeel van de Huizen van het Nederlands (HvN) door de HvN aan de OCMW.
 • Beraadslaging VTC nr. 36/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van minderjarige personen met een handicap door Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) in het kader van de overgang naar integrale jeugdhulp.
 • Beraadslaging VTC nr. 35/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA).
 • Beraadslaging VTC nr. 34/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van de Belgische commerciële zeevissers door de dienst Zeevisserij van de afdeling Landbouwen Visserijbeleid (ALVB) van het departement Landbouw en Visserij aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
 • Beraadslaging VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door een sociaal verhuurkantoor (SVK) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en omgekeerd.
 • Beraadslaging VTC nr. 32/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan Inagro vzw voor de taken van de erosiecoördinator voor de provincie West-Vlaanderen, gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 43/2014 van 19 november 2014.
 • Beraadslaging VTC nr. 31/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant voor de taken van de erosiecoördinatoren, gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 42/2014 van 19 november 2014.
 • Beraadslaging VTC nr. 30/2013 van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Antwerpen (LOP) in het kader van de opmaak van een omgevingsanalyse voor de scholen binnen het werkingsgebied.
 • Beraadslaging VTC nr. 29/2013 van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in het kader van een onderzoek naar huisvestingssystemen van leghennen.
 • Beraadslaging VTC nr. 28/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek, gewijzigd bij Beraadslaging VTC nr. 18/2015 van 20 mei 2015.
 • Beraadslaging VTC nr. 27/2013 van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en omgekeerd in het kader van de behandeling van dossiers inzake het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).
 • Beraadslaging VTC nr 26/2013 van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en omgekeerd.
 • Beraadslaging VTC nr. 25/2013 van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van internaatleerlingen door het Gemeenschapsonderwijs (GO!) aan het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) en aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en omgekeerd.
 • Beraadslaging VTC nr. 24/2013 van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp tussen het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) als verantwoordelijke voor de ondersteuningscentra jeugdzorg en het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) als verantwoordelijke voor de vertrouwenscentra kindermishandeling.
 • Beraadslaging VTC nr. 23/2013 van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 • Beraadslaging VTC nr. 22/2013 van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, Directie II/3, Sector Directe belastingen in het kader van het onderzoek naar en de controle van de fiscale toestand van de belastingplichtigen in het kader van steun aan de landbouwsector.
 • Beraadslaging VTC nr. 21/2013 van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het departement Landbouw en Visserij (DLV) in het kader van de biologische landbouw.
 • Beraadslaging VTC nr 20/2013 van 12 juni 2013 betreffende Verlenging van de machtiging VTC nr. 11/2011 van 18 mei 2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan het agentschap Landbouw en Visserij.
 • Beraadslaging VTC nr. 19/2013 van 12 juni 2013 betreffende verlenging van de machtiging VTC nr. 13/2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
 • Beraadslaging VTC nr. 18/2013 van 12 juni 2013 betreffende verlenging van de machtiging VTC nr. 34/2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan het agentschap Inspectie RWO.
 • Beraadslaging VTC nr. 17/2013 van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) en van het personeel van de Huizen van het Nederlands (HvN) door de HvN aan de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en centra voor basiseducatie (CBE).
 • Beraadslaging VTC nr. 16/2013 van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van houders van een doctoraatsdiploma door het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de POD Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van een onderzoek naar Research & Development potentieel op het vlak van HR.
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2013 van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie in het kader van statistisch onderzoek naar de steun voor plattelandsontwikkeling.
 • Beraadslaging VTC nr. 14/2013 van 8 mei 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn als verantwoordelijke voor de verwerking van de toepassing INSISTO en de toepassing DOMINO OCJ en voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsdoeleinden aan het agentschap Jongerenwelzijn en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
 • Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan het agentschap Inspectie RWO voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en van andere wetgeving omtrent sociale verhuur.
 • Beraadslaging VTC nr. 12/2013 van 17 april 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers en ambtenaren door respectievelijk het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en het Departement Landbouw en Visserij (DLV) aan de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) voor het verspreiden van een magazine.
 • Beraadslaging VTC nr. 11/2013 van 17 april 2013 betreffende aanvraag tot wijziging van de machtigingen VTC nr. 03/2012, nr. 12/2012 en nr. 23/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs tussen het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en de scholen van het basis- en secundair onderwijs met betrekking tot de voorwaarden van informatieveiligheid in de scholen.
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2013 van 17 april 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de leden van de zorgkassen met betrekking tot de BEL-score door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan het Vlaams Zorgfonds en de erkende zorgkassen in het kader van de automatische rechtentoekenning in de zorgverzekering.
 • Beraadslaging VTC nr. 09/2013 van 13 februari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van aanvragers van opleidingskrediet door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (het VSAWSE) aan het departement Werk en Sociale Economie (WSE) voor het uitvoeren van het VIONA-onderzoek naar de toepassing van het opleidingskrediet.
 • Beraadslaging VTC nr. 08/2013 van 13 februari 2013 betreffende aanvraag tot uitbreiding van de machtigingen VTC/24/2011 en VTC/25/2011 voor het mededelen van persoonsgegevens van het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV) en het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) door een uitbreiding met drie variabelen.
 • Beraadslaging VTC nr. 07/2013 van 13 februari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot energiedeskundige type A door HUB-EHSAL vzw aan het Vlaams Energie Agentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaatenergiedeskundigen.
 • Beraadslaging VTC nr. 06/2013 van 13 februari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de stad Gent - brandweer.
 • Beraadslaging VTC nr. 05/2013 van 13 februari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse overheid aan de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) in het kader van haar auditopdrachten.
 • Beraadslaging VTC nr. 04/2013 van 16 januari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot energiedeskundige type A en C door de hogeschool Thomas More Kempen vzw aan het Vlaams Energie Agentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaat-energiedeskundigen.
 • Beraadslaging VTC nr. 03/2013 van 16 januari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot energiedeskundige type A en C door Katholieke Hogeschool (KaHo) Sint-Lieven aan het Vlaams Energie Agentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaat-energiedeskundigen.
 • Beraadslaging VTC nr. 02/2013 van 16 januari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot energiedeskundige type A en C door SYNTRA opleidingscentra aan het Vlaams Energie Agentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaat-energiedeskundigen.
 • Beraadslaging VTC nr. 01/2013 van 17 april 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de scholen van het basis- en secundair onderwijs.